Aktuálně

O projektu

Ženy umělkyně

Umělecká kritika

Umělecké vzdělávání

Genderové reflexe

Populární kultura

Neznámá území českého moderního umění

Obraz doby v životě a díle Julie Winterové-Mezerové (1893-1918)


Diplomová práce Hany Vodseďálkové se zabýví životem a tvorbou podkrkonošské malířky Julie Winterové–Mezerové. Práce se soustředí na dílo malířky a současně se na jeho pozadí snaží postihnout charakter doby, v níž umělkyně žila a tvořila: atmosféru meziválečné Československé republiky a počátky emancipace ženské výtvarné tvorby. Základním pramenem práce je osobní pozůstalost autorky, která je uložena v Městském muzeu a galerii J. Winterové–Mezerové v Úpici.

Mgr. Hanka Vodseďálková vystudovala Univerzitu v Hradci Králové. Svou diplomovou práci obhájila v roce 2010 na Historickém ústavu Filosofické fakulty. Práce byla zaměřena na genderovou problematiku a popisuje život a dílo podkrkonošské malířky Julie Winterové-Mezerové (vedoucí diplomové práce byka doc. PhDr. Dana Musilová, CSc.) Hana Vodseďálková následně složila státní zkoušku z dějin umění, historie, psychologie a pedagogiky. V současné době se kunsthistorii nevěnuje. Historie a dějiny umění však zůstávají jejím velkým koníčkem.