Aktuálně

O projektu

Ženy umělkyně

Umělecká kritika

Umělecké vzdělávání

Genderové reflexe

Populární kultura

Neznámá území českého moderního umění

Božena Jelínková-Jirásková (1880 - 1951)


Božena Jelínková-Jirásková (1880 – 1951)

Božena Jelínková-Jirásková se narodila 10. června 1880 v Litomyšli, kde její otec, spisovatel Alois Jirásek, vyučoval na gymnáziu. S rodinou se v roce 1888 přestěhovala do Prahy. Po měšťanské škole absolvovala školení ve výrobním spolku a nastoupila na Uměleckoprůmyslovou školu, kde studovala do roku 1904 (prof. Jakub Schickaneder). Po absolutoriu docházela na soukromé hodiny k Antonínu Slavíčkovi. V roce 1905 se provdala za Hanuše Jelínka, divadelního kritika, básníka a překladatele (1878 Příbram – 1944 Praha). Se svým mužem cestovala do mnoha zemí. Její tvorbu ovlivnily především dlouhodobé pobyty ve Francii, kde v letech 1909 – 1910 Hanuš Jelínek přednášel českou literaturu na Sorbonně, v letech 1922-23 vedl tiskovou kancelář a od roku 1926 působil v diplomatických službách. Paříž, Normandie i jižní Francie, byly pro autorku zdrojem bohaté inspirace. Výrazný vliv na ní mělo setkání s Otakarem Coubinem. V Paříži se také zúčastnila několika výstav (Salon d’Automne, Salon des Indépendants a Salon des Tuilleries), na nichž vystavovala především figurální kompozice a krajinomalby. V roce 1924 měla svoji první samostatnou výstavu v Topičově salonu v Praze. Představila zde své práce z válečných let a z pobytů v zahraničí. Další autorská výstava v Topičově salonu v roce 1931 představila ojediněle tvorbu figurální, převažovala zátiší s květinami. Následující samostatná výstava se konala v roce 1940. Výběr obrazů symbolizuje návrat domů – k realistické malbě a české krajině. Inspiraci autorka nachází nejen v letním sídle rodiny Jiráskovy, v Hronově, horských vesnicích kolem Harrachova, ale také v rodišti svého manžela, v Příbrami. Zobrazuje krajinu Podbrdska i Svatou Horu. Od roku 1929 byla Božena Jelínková – Jirásková členkou SVU Mánes. Zúčastňovala se pravidelných skupinových výstav spolku. V letech 1940 – 1973 byly její práce vystaveny na mnoha výstavách v Praze a dalších českých městech. V roce 1925 byla v Praze vydána kniha Patero pohádek, kterou Božena Jelínková – Jirásková napsala a také ilustrovala. V roce 1953 připravila Anna Masaryková pro Galerii Práce v Praze další výstavu Boženy Jelínkové – Jiráskové. Ta byla ohlédnutím za životní tvorbou autorky, která zemřela 5. září 1951 v Hronově.